top of page
PdR_logo_RGB.jpg

Ciągle się uczymy...

Agata Powojewska

 

Kursy i szkolenia:

 1. Jak prawidłowo diagnozować i wspierać pacjenta w tranzycji w dysforii płciowej - Szkoła Psychoterapii Dialog - 2022

 2. Szkolenie metodą warsztatową, online: Jak pracować z seniorem w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie. Organizator: Fundacja "Nagle sami" (XII 2020)

 3. Szkolenie: Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów w szkole  - aspekty prawne i psychologiczne. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm (V 2017).

 4. Szkolenie zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia i projektowania zajęć TUS: Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Organizator: Fundacja Pomoc Autyzm (IX 2016).

 5. Szkolenie: Autyzm nie musi być wyrokiem. Organizator: Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” (V 2014).

 6. Szkolenie: Kiedy życie traci blask – o depresji poporodowej dla profesjonalistów. Organizator: Fundacja Rozwoju rodziny RoRo (VI 2012).

 7. Szkolenie: Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie – profilaktyka nietrzymania moczu, rozwój małego dziecka, masaż dziecięcy i laktacja. Organizator: Fundacja rodzic po Ludzku (X 2011).

 8. Kurs: Problemy w laktacji - kurs rozszerzony. Organizator: Centrum Nauki o laktacji (I 2011).

 9. XVI konferencja szkoleniowa: Nie zabieraj mnie od mamy! - pierwszy kontakt, więź, laktacja i ich znaczenie w życiu matki i dziecka. Organizator: Fundacja Rodzić po Ludzku (XI 2010)

 10. Szkolenie: Wspierające towarzyszenie kobiecie rodzącej - podstawowe umiejętności w pracy douli. Organizator: Fundacja Rodzić po Ludzku (XI.2009).

 11. Kurs: Karmienie Piersią w codziennej praktyce. Organizator: Centrum Nauki o Laktacji (IX 2009).

Konferencje i sympozja:

 1. Ogólnopolska Konferencja Dziecko pokrzywdzone przestępstwem; online, Organizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (X.2020).

 2. Konferencja: Ciąża wolna od nałogów – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Organizator: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (III 2015).

 3. Seminarium: Autyzm - fakty i mity - diagnoza, leczenie i terapie towarzyszące w świetle dowodów i praktyki. Organizator: Centrum Medyczne Kajtek (VI 2014).

 4. Sympozjum naukowe: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (XI 2013).

 5. III Sympozjum naukowe z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego pt. Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej- źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka. Organizator: Zakład Dydatktyki Ginekologiczno – Położniczej WNoZ WUM; Fakultet Metod rozpoznawania Płodności, WUM; Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (IX 2013).

 6. Ogólnopolska Konferencja: Ludzka seksualność. Piękno czy zagrożenie?. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (VI 2013).

 7. Kongres Rodziny: Przyszłość ludzkości idzie przez Rodzinę. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (III 2013).

 8. Konferencja: Ratujmy życie - wspierajmy rodzicielstwo. Organizator: Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie (III 2012).

 9. Sympozjum naukowe: Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – Wokół początków ludzkiego życia. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR (X 2011).

Monika Wiater

Kursy i szkolenia:

​​

 1. Jak skutecznie pracować z pacjentami z anoreksją? - Szkoła Psychoterapii Dialog - 2022

 2. Małe i duże kobiety w spektrum autyzmu: obraz kliniczny, diagnoza, terapia - NZOZ PsychoMedic.pl - 2022

 3. Szkolenie metodą warsztatową, online: Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie. Organizator: Fundacja "Nagle sami" (XII 2020)

 4. Cykl szkoleń i warsztatów: Przywiązanie i trauma w życiu dzieci dorastających w rodzinach zastępczych i adopcyjnych; prowadzący: Chris Taylor, Organizator: Fundacja Rodzin Adopcyjnych dla Zespołu PDK FASada (IX 2018, X 2018, I 2019, V 2019).

 5. Szkolenie dla prowadzących: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część 2. Organizator: Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w formie warsztatów – 40 godz. szkoleniowych (V 2019)

 6. Szkolenie Zorientowana na traumę praca terapeutyczna nad historią życia; prowadzący: Chris Tylor, Maria Taylor. Organizator: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (V 2019).

 7. Warsztaty Przywiązanie, trauma i mentalizujące wsparcie dla dzieci, opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, prowadzący: Chris Taylor, Organizator: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (V 2019).

 8. Szkolenie dla prowadzących: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część 1. Organizator: Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w formie warsztatów – 40 godz. szkoleniowych (VI 2018)

 9. Warsztaty z diagnozy neurorozowojowej dzieci z FASD przy zastosowaniu Kwestionariusza Waszyngtońskiego – szkolenie z możliwości terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym FASD; prowadząca: Iwona Palicka, Organizator: Fundacja Rodzin Adopcyjnych dla Zespołu PDK FASada.

 10. Szkolenie II stopnia: Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych, tytuł  Instruktora Programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga”. (certyfikat nr 06/2015, + 40 godzin superwizji) (VI 2015)

 11. Szkolenie Praca długoterminowa zespołu z rodziną i dzieckiem ze zdiagnozowanym FASD na przykładzie „PARENTING PARADIGM” z Kanady w oparciu o model pracy: „Rodzina w centrum uwagi” – prowadząca: Małgorzata Tomanik; Organizator: Fundacja Rodzin Adopcyjnych dla Zespołu PDK FASada (VI 2015)

 12. Szkolenie – organizacja i udział: Forum Rodziców FAScynujących Dzieci. Dziecko ze zdiagnozowanym FASD. Organizator: Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Medicover, Fundacja im. Stefana Batorego (XI 2014)

 13. Szkolenie z diagnostyki FAS: 4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny i profil neurorozwojowy w diagnostyce Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych. Prowadzące: Małgorzata Klecka, Iwona Palicka, Organizator: Fundacja Rodzin Adopcyjnych dla Zespołu PDK FASada (XI 2014)

 14.  Szkolenie – organizacja i udział: Malutkie dziecko z podejrzeniem FASD. Diagnoza, stymulacja rozwoju, opieka medyczna. - projekt Fundacji Batorego, Fundacji Rodzin Adopcyjnych i Fundacji Medicover w Warszawie. (XI 2014)

 15. Szkolenie Pomoc dziecku ze spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD) i jego rodzinie, tytuł Edukatora Programu edukacyjno-terapeutycznego „FAStryga” (cert. nr 8/2013). Organizator: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Fundacja Fastryga, Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych M. Klecka, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka (180 godzin szkoleniowych, I-XII 2013)

 16. Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard (nr zaśw.: 1075/INPP/2013). Organizator: Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Polska. (VI 2013)

 17. Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej (cert. nr 947/I), (XII 2009)

 18. Kurs: Porozumienie bez przemocy w wychowaniu i terapii. Organizator: Logokontakt, Ośrodek Rozwoju Terapii Psychomotorycznej. (IX 2009)

 19. Szkolenie: Szkoła dla Rodziców – 60 godz. warsztatów, Organizator: Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (V-X 2006)

Konferencje, wykłady i sympozja:

 1. Ogólnopolska Konferencja dla Psychiatrów, Psychoterapeutów i Psychologów: Zaburzenia metaboliczne w chorobach psychicznych, Rezydualne objawy depresji, Jak radzić sobie z własnym lękiem i niepokojem, budować odporność psychofizyczną i utrzymywać wysoki poziom energii? - PsychoMedic.pl (IX.2021)

 2. Ogólnopolska Konferencja Dziecko pokrzywdzone przestępstwem; online, Organizator: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (X.2020).

 3. Wykład „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?” – Akademia Pedagogiki Specjalnej – (IV 2018)

 4. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: FASD – problem kliniczny i społeczny. Organizatorzy: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, PARPA – (X 2015)

 5. Seminarium Szkoleniowe: Trudności rozwojowe u dzieci i młodzieży w perspektywie psychosomatycznej. Organizator: Fundacja Fastryga (IX 2015)

 6. Konferencja „FAS-Food – czyli o żywieniu małych dzieci z zespołem FASD w ramach kampanii 1000 pierwszych dni dla zdrowia Federacji Banków Żywności i Fundacji Nutrucia. (IX 2014)

 7. Konferencja Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Możliwości pomocy na podstawie doświadczeń własnych. Organizator: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. (X 2012)

bottom of page