top of page
PdR_logo_RGB.jpg

O nas

Poznajmy się...

Agatka.jpg

Agata Powojewska 

Jestem socjologiem, psychologiem, interwentem kryzysowym, absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Socjologia i psychologia. Ukończyłam Studia Podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej (SWPS) a także Seksuologię Kliniczną (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania).

 

W latach 2008-2018 pracowałam w Centrum Rodziny i w Szkole Rodzenia Joanny Wilk na stanowisku psychologa i instruktora. W szkole rodzenia prowadziłam warsztaty i wykłady związane z tematyką psychologii ciąży i porodu, problemów psychologicznych po porodzie, rolą matki i ojca w wychowywaniu dziecka i laktacją. Prowadziłam też własną działalność gospodarczą w tym obszarze.

Od 2012r. pracuję jako psycholog, seksuolog w Centrum Medycznym Instytut Rodziny w zakresie wsparcia psychologicznego po stracie dziecka, prowadzenia autorskich warsztatów dla małżeństw z problemem niepłodności, grup wsparcia, udzielania porad psychologicznych i seksuologicznych. Od 2018r. jestem biegłym psychologiem sądowym. W 2021 r. ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Psychologia Sądowa (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University). Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą szóstki dzieci, w tym trojga dorosłych.

IMG-20201031-WA0010_edited.jpg

Monika Wiater

Jestem pedagogiem resocjalizacji, konsultantem diagnostycznym FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych). Ukończyłam Pedagogikę specjalną ze specjalnością Pedagogika Resocjalizacyjna w warszawskiej Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uzyskałam tytuł Edukatora i Instruktora Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „FAStryga”, obejmującego diagnozę i wychowanie dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym. Aktualnie - w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia w APS.

 

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z FASD, Zespołem Aspergera, ADHD oraz rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się i terapii pedagogicznej. Wraz z mężem prowadziłam warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz kurs dla narzeczonych w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie. W latach 2013-2019 współpracowałam z Fundacją Rodzin Adopcyjnych  przy tworzeniu specjalistycznej Poradni Diagnostyczno-Konsultacyjnej „FASada”. Pracowałam tam jako diagnosta w zespole i koordynator procesu diagnozy z rodziną. Prowadziłam liczne szkolenia i warsztaty dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych. Byłam członkiem interdyscyplinarnego zespołu ekspertów przy PARPA, który opracował polskie kryteria diagnostyczne, dotyczące rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci (Medycyna Praktyczna, Pediatria, wyd. specjalne 1/2020). Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki młodych dorosłych i jednego nastolatka.

Jeśli czegoś nie wiemy,

to...

wiemy gdzie tego szukać.

bottom of page