PdR_logo_RGB.jpg

O nas

Poznajmy się...

Agata Powojewska 

Jestem socjologiem, psychologiem, interwentem kryzysowym, absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Socjologia i psychologia. Ukończyłam Studia Podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej (SWPS) a także Seksuologię Kliniczną (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania).

 

W latach 2008-2018 pracowałam w Centrum Rodziny i w Szkole Rodzenia Joanny Wilk na stanowisku psychologa i instruktora. W szkole rodzenia prowadziłam warsztaty i wykłady związane z tematyką psychologii ciąży i porodu, problemów psychologicznych po porodzie, rolą matki i ojca w wychowywaniu dziecka i laktacją. Prowadziłam też własną działalność gospodarczą w tym obszarze.

Od 2012r. pracuję jako psycholog, seksuolog w Centrum Medycznym Instytut Rodziny w zakresie wsparcia psychologicznego po stracie dziecka, prowadzenia autorskich warsztatów dla małżeństw z problemem niepłodności, grup wsparcia, udzielania porad psychologicznych i seksuologicznych. Od 2018r. jestem biegłym psychologiem sądowym. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Psychologia Sądowa (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University). Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą szóstki dzieci, w tym dwóch dorosłych już córek. 

Jeśli czegoś nie wiemy,

to...

wiemy gdzie tego szukać.

Monika Wiater

Jestem pedagogiem resocjalizacji, konsultantem diagnostycznym FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych). Ukończyłam Pedagogikę specjalną ze specjalnością Pedagogika Resocjalizacyjna w warszawskiej Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uzyskałam tytuł Edukatora i Instruktora Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „FAStryga”, obejmującego diagnozę i wychowanie dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym.

 

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z FASD, Zespołem Aspergera, ADHD oraz rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się i terapii pedagogicznej. Wraz z mężem prowadziłam warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz kurs dla narzeczonych w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie. W latach 2013-2019 współpracowałam z Fundacją Rodzin Adopcyjnych  przy tworzeniu specjalistycznej Poradni Diagnostyczno-Konsultacyjnej „FASada”. Pracowałam tam jako diagnosta w zespole i koordynator procesu diagnozy z rodziną. Prowadziłam liczne szkolenia i warsztaty dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych. Byłam członkiem interdyscyplinarnego zespołu ekspertów przy PARPA, który opracował polskie kryteria diagnostyczne, dotyczące rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych u dzieci (Medycyna Praktyczna, Pediatria, wyd. specjalne 1/2020). Obecnie - w trakcie studiów na kierunku Psychologia w APS, a prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki nastolatków.